Ska man välja ett fast eller rörligt elpris?


Ska man välja ett fast eller rörligt elpris?

Många kan säkert känna igen sig i att det är svårt att veta vilket elavtal man ska välja. Vilket är egentligen det bästa elavtalet? En av de viktigaste aspekterna som påverkar dina elkostnader är således om du väljer ett rörligt eller fast elpris. I det här inlägget sammanställer vi ett par viktiga punkter som är bra att ha i åtanke när du ska välja elavtal. Vi listar även ett tredje alternativ som är en kombination av ett fast och rörligt elpris. Mer info här.

Markanta skillnader mellan fasta och rörliga elpris

Ett fast elpris betyder att kostnaden för elen är bunden och oföränderlig. Med ett fast elavtal vet du vad priset per kilowattimme ligger på under din avtalstid, vilket är en stor trygghet. En annan fördel är att du är helt skyddad mot eventuella prishöjningar av elpriset. Med detta sagt så är baksidan av detta att du går miste om prissänkningar. 

Ett rörligt elpris följer elbörsens prisutveckling, vilket innebär att kostnaden kommer fluktuera upp och ner. Det betyder att din elförbrukning för kommande månader oftast är svår att förutse. Priserna kan även variera mycket från år till år och detta är något som du bör hålla koll på. Om din ekonomi inte tillåter några oväntade utgifter så kan ett rörligt elpris vara en riskfaktor. 

Det är lite svårare att jämföra elbolagens elavtal med rörliga priser eftersom du endast kan jämföra förra månadens elpriser. Om du upptäcker att elbolaget du har valt fakturerar höga priser bör du dock byta till ett billigare elavtal. Ett rörligt elpris har däremot ur ett historiskt perspektiv varit det mest prisvärda elavtalet i det långa loppet.

Sammanfattningsvis så kan man säga att det är enklare att beräkna vad din kostnad är för elanvändningen med ett fast elpris, medan det i det långa loppet kan bli dyrare jämfört med ett rörligt elpris. Naturligtvis så avgörs även priset av hur pass mycket el ditt hushåll använder.

Vill du dra nytta av ett tryggt elavtal som har ett billigt fast elpris över vintermånaderna och ett rörligt elpris under sommarmånaderna så ska du välja elavtalet “Vintertrygg” hos Göta Energi.