Vad kan en interim marknadschef göra för ditt företag?


Har ditt företag behov av förstärkning på marknadssidan? Kanske är din nuvarande marknadschef inte längre tillgänglig eller görs omstruktureringar i företaget. Då kan det vara klokt att ta in en interim marknadschef i företaget. Det avser en konsult som kommer in under en temporär period och styr marknadsavdelningen i önskad riktning. På så sätt får du styrsel och struktur under en kritisk period. Som företagare är medarbetarna din största resurs – och därför bör du ta varje rekrytering på allvar. Med hjälp av en bra interim marknadschef får du större möjligheter att utveckla företaget i rätt riktning.

För att du ska kunna dra maximal nytta av en interim marknadschef gäller det förstås att hitta rätt person för rätt position. Det finns många duktiga marknadschefer därute, men alla passar kanske inte just dina behov. Ofta är tidigare erfarenheter en hjälpsam måttstock för att bilda sig en uppfattning om vad personen kan bidra med. Någon som har haft såväl personalansvar som budgetansvar och behandlat strategiska frågor lär kunna vara en bra tillgång.

Vad gör en interim marknadschef?

Arbetsuppgifterna hos en interim marknadschef kan variera väsentligt beroende på vilken situation som han eller hon träder in i sin nya roll. I vissa fall kan det handla om en ren krissituation där det gäller att styra upp en avdelning som kanske misskötts av företrädaren. I dessa situationer kan en trygg och van hand se till att det blir ordning och reda samtidigt som det går att staka ut en väg framåt igen. I andra fall fungerar marknadsavdelningen redan bra och det handlar mest om att fortsätta på den inslagna vägen.

Varför behövs en interim marknadschef?

Det kan tyckas onödigt att anlita en konsult för att ta hand om en avdelning. Du kanske tänker att du klarar dig utan marknadschef en period – eller så satsar du på att snabbt rekrytera en långsiktig lösning. Om du har otur kan det stå dig dyrt. Även om ditt företag är samspelt kan ett par nya ögon alltid hitta sådant som du tidigare inte har tänkt på. När det gäller långsiktiga rekryteringar bör du låta det ta den tid det tar. Annars riskerar du att göra felrekryteringar som blir både dyra och tråkiga för alla inblandade.