2011-08-31 15:34:45

Energipartner tänjer på gränserna

OpenIT utvecklar Energipartner.se
OpenIT har fått i uppdrag att utveckla Energipartners hemsida. Den nya sidan kommer att ha massor med ny spännande funktionalitet såsom realtids integration med Google Maps, Integrationsflöden med affärsystemet Pyramid samt integration med Facebook. En mycket viktig delt i denna site är produkthanteringen samt hantering av olika typer av manualer.