2011-08-31 10:12:47

Kogi väljer OpenIT

Utmaningarna i denna produktion ligger i integrationsflödena mellan Pyramid - kogi.se - Facebook.
OpenIT har fått i uppdrag att skapa nya Kogi.se.