2011-10-19 10:05:46

Naturbeteskött väljer OpenIT

OpenIT har fått uppdraget att bygga en ny portal åt Natubeteskött.
Naturbetesdjur betar på marker som aldrig plöjs eller skördas. Det gör att du kan äta Naturbetesköttet med gott klimatsamvete – markerna binder så mycket koldioxid att klimatpåverkan sjunker med 40 % jämfört med stalluppfött nötkött.

Naturbeteskött kommer från kvigor, stutar och ungkor som betar på svenska naturbetesmarker. I våra områden innebär det oftast hagen mellan åkermarken och skogen eller strandängarna runt sjön. Vi tillåter inte Belgisk Blå/Vit boskap på våra gårdar men välkomnar alla andra raser och korsningar.

Våra djur har jämnare mörhet och mer insprängt fett i musklerna – så kallad marmorering – vilket gör köttet extra välsmakande och saftigt. Att de har vuxit långsamt ute på betet ger köttet en alldeles särskilt rik smak. Köttet möras dessutom i minst två veckor vilket effektivt säkrar att det kött du får på tallriken alltid är mört.