2013-09-07 15:47:01

Open IT vinner förvaltningsuppdrag hos SPSM

När SPSM skulle vidareutveckla sitt interna system för utvärdering och uppföljning valdes Open IT som en av flera partners. Uppdraget skall dellevereras under hösten 2013
När SPSM skulle vidareutveckla sitt interna system för utvärdering och uppföljning valdes Open IT som en av flera partners. Uppdraget skall dellevereras under hösten 2013.