2011-08-22 09:04:00

OpenIT utvecklar konferenssystem

På uppdrag av Kompetenslyftet AB har OpenIT fått i uppdrag att utveckla ett konferens/seminarie system som administrerar 5000+ besökare samt 250+ seminarier. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot en bra lösning.