2011-09-06 12:43:55

Vidareutveckling av Holmbergs Talare

OpenIT fortsätter att utveckla och förvalta Holmbergs Talare.
Holmbergs Talare erbjuder många av Sveriges mest engagerade talare, moderatorer och underhållare. Men också internationella föreläsare och inspiratörer.

www.holmbergstalare.se